FINISHED FORMULATIONS (PICs)

Product Name Strength Tablet
Acyclovir 200mg, 400mg Tablet
Albendazole 400mg
Allopurinol 100mg, 300mg
Ambroxol + Cetirizine HCl 60mg + 5 mg
Ambroxol HCl 30mg
Amitriptyline HCl 10mg, 12.5mg, 25 mg
Amlodipine + Hydrochlorothiazide 5mg + 12.5mg
Amlodipine + Telmisartan 5mg + 40mg, 80mg
Amlodipine Besylate 2.5mg, 5mg,10mg, 10 mg
Amlodipine Besylate + Lisinopril 5mg + 5mg
Amlodipine + Atorvastatin calcium 5mg, 10 mg + 20mg 40mg
Atenolol 25mg, 50mg, 100mg
Atorvastatin 10mg, 20mg, 40mg, 80mg
Atorvastatin + Ezetimibe 10 mg + 10mg
Atorvastatin + Clopidogrel 10 mg + 75mg
Atorvastatin Calcium + Amlodipine Besilate 20mg, 40mg + 5mg, 10mg
Atorvastatin Calcium + Telmisartan 10mg + 40mg
Azathioprine 25mg, 50mg
Bilastine 20mg
Bisoprolol Fumarate 2.5mg, 5mg
Captopril 50mg
Carbamazepine 200mg
Carvedilol 3.125mg, 6.25mg
Cefadroxil 250mg, 500mg, 125mg
Cefixime 50mg, 100mg, 200mg
Cefixime + Ofloxacin 200mg + 200mg
Cefpodoxime Proxetil 100mg, 200mg
Cefuroxime Axetil 250mg, 500mg, 125mg
Cetirizine HCl 5mg, 10mg
Cilnidipine 5mg, 10mg, 20mg
Cilnidipine + Telmisartan 10mg + 40mg
Ciprofloxacin + Tinidazole 500mg + 600mg
Ciprofloxacin HCl 250mg, 500mg
Citicoline 500mg
Clarithromycin 250mg, 500mg
Clopidogrel 75mg, 150mg
Clopidogrel + Aspirin 75mg + 75mg, 150mg
Clotrimazole Lozenge 10mg
Clotrimazole Vaginal 100mg
Cycloserine + Pyridoxine 250mg + 25mg
Dabigatran Etexilate 75mg, 110mg, 150mg
Dapagliflozin 5mg, 10mg
Deferasirox 250mg, 500mg
Deflazacort 1mg, 6mg, 12mg, 18mg, 24mg, 30mg
Desloratadine 5mg
Dexamethasone 0.5mg, 4mg, 8mg
Dexchlorpheniramine Maleate 6mg
Diltiazem HCl 30mg, 60mg, 90mg
Diphenhydramine 25 mg
Drotaverine HCl 40mg, 80mg
Dutasteride 0.5mg
Enclomiphene Citrate 50/100 mg
Esomeprazole 10mg, 20mg, 40mg
Esomeprazole + Domperidone 20mg + 10mg
Erythromycin Estolate 250mg, 500mg
Famotidine 20mg
Favipiravir 200mg, 400mg
Febuxostat 40mg, 80mg
Fexofenadine HCl 120mg, 180mg
Finasteride 1mg, 5mg
Flavoxate 200mg
Fluconazole 100mg, 150mg, 400mg
Flunarizine Di HCl 10mg
Furosemide 40mg
Gabapentin 100mg, 200mg, 300mg
Glibenclamide 5mg
Gliclazide 30mg, 40mg, 60mg, 80mg
Glimepiride 1mg, 2mg, 3mg, 4mg
Glimepiride + Metformin HCl 1mg, 2mg, 3mg, 4mg + 500mg, 850mg, 1000mg
Guaifenesin 400mg
Hydrochlorothiazide + telmisartan 12.5mg + 80mg
Hyoscine Butyl Bromide 10mg
Indapamide + Perindopril + Amlodipine 5mg + 0.625mg + 2mg, 5mg + 1.25mg + 4mg,
5mg + 2.5mg + 8mg, 10mg + 1.25mg + 4mg,
10mg + 2.5mg + 8mg
Indapamide + Perindopril + Rosuvastatin 2.5mg + 8mg + 10mg, 1.25mg + 4mg + 10mg,
1.25mg + 4mg + 20mg, 2.5mg + 8mg + 20mg
Itraconazole 100mg, 200mg
Itraconazole + Terbinafine 100mg, 200mg + 250mg, 500mg
Ivabradine 5mg, 7.5mg
Ivermectin 6mg, 12mg
Ketoconazole 200mg
Lamivudine + Zidovudine 150mg + 300mg
Leflunomide 10mg, 20mg
Levocetirizine + Phenylephrine 5mg + 10mg
Levocetirizine Dihydrochloride 5mg, 10 mg
Levocetirizine + Montelukast Sodium 5mg + 10mg, 2.5mg + 4mg
Levofloxacin & Ornidazole 250mg + 500mg
Linezolid 100mg, 200mg, 300mg, 400mg, 600mg
Loratadine 10mg
Lornoxicam + Paracetamol 8mg + 325mg
Losartan 25mg, 50mg, 100mg
Losartan + Hydrochlorothiazide 25mg + 12.5mg, 50mg + 12.5 mg, 100mg + 25mg
Mesalazine 1200mg, 400mg
Memantine 5mg, 10mg
Metformin HCl + Glimepiride 500mg, 850mg, 1000mg + 1mg, 2mg, 3mg, 4mg
Metformin HCl + Pioglitazone HCl 500mg + 7.5mg, 15mg
Metformin Hydrochloride Plain 500mg, 850mg, 1000mg
Metoprolol 12.5mg, 25mg, 50mg, 100mg
Metronidazole 200mg, 400mg
Minoxidil 2.5mg, 5mg, 10mg
Misoprostol 200mcg
Montelukast Chewable 4mg, 5mg, 10mg
Moxifloxacin HCl 400mg
Nifedipine 30mg
Nimesulide 100mg
Nimodipine 30mg
Nitazoxanide & Ofloxacin 500mg + 200mg
Norfloxacin 100mg, 200mg, 400mg
Norfloxacin + Tinidazole 400mg + 600mg
Ofloxacin 100mg, 200mg, 400mg
Omeprazole + Domperidone 20mg + 10mg
Ondansetron HCl 4mg, 8mg
Ornidazole + Ciprofloxacin 500mg + 500mg
Paracetamol + Domperidone 325mg + 20mg
Pioglitazone HCl 7.5mg, 15mg
Piracetam 400mg, 800mg, 1200mg
Pregabalin 75mg, 150mg
Promethazine HCl 100mg
Protionamide 250mg
Pyrazinamide 500mg
Quetiapine Fumarate 50mg, 100mg, 200mg, 300mg
Rabeprazole 20mg
Rabeprazole sodium + Domperidone 20mg + 10mg, 20mg + 5mg
Ramipril 1.25mg, 2.5mg, 5mg, 10mg
Ramipril + Hydrochlorothiazide 2.5mg, 5mg, 10mg + 12.5mg
Rivaroxaban 10mg, 20mg
Roflumilast 500mcg
Rosuvastatin Calcium 5mg, 10mg, 20mg, 40mg
Roxithromycin 150mg
Rupatadine 10mg
Secnidazole 1000mg
Sodium Valproate 200mg
Sparfloxacin 100mg, 200mg
Spiramycin 3.0 MIU, 1.5 MIU
Tadalafil 5mg, 10mg, 20mg, 40mg
Tapentadol HCl 50mg, 100mg, 200mg
Telmisartan 10mg, 40mg, 80mg
Teneligliptin 20mg
Terbinafine HCl 250mg, 500mg
Ticagrelor 60mg, 90mg
Tinidazole 500mg
Tizanidine HCl 2mg, 4mg, 6mg
Triamcinolone 2mg, 4mg
Trimetazidine HCl 60mg
Vildagliptin 50mg
Vildagliptin + Metformin HCl 50mg + 500, 1000mg, 50mgv + 500, 1000mg
Voglibose 0.3mg
Voriconazole 200mg
Zolpidem Tartrate 5mg, 10mg
Baclofen 5mg, 10 mg ,20mg, 30mg Tablet (ER)
Bisacodyl 5mg DR Tablet
Acebrophylline 100mg, 200mg Capsules
Atorvastatin, Clopidogrel + Aspirin 10mg, 20mg + 75mg
Atorvastatin + Aspirin 10mg + 75mg
Atorvastatin + Clopidogrel 10mg + 75mg
Cefalexin 250mg, 500mg
Clindamycin HCl 300mg
Clofazimine 50mg, 100mg
Clopidogrel + Aspirin 75mg + 150mg
Cloxacillin 250mg
Cycloserine 125mg, 250mg, 500mg
Diclofenac Sodium + Rabeprazole Sodium 100mg + 20mg
Diltiazem HCl 90mg
Doxycycline + Lactic Acid 100mg + 5 Billion
Doxycycline HCl 100mg
Esomeprazole 40mg
Esomeprazole + Domperidone 40mg + 30mg
Fluoxetine HCl 20mg
Flupirtine Maleate 100mg
Isotretinoin 10mg, 20mg, 30mg
Itracanazole 100mg, 200mg, 400mg
Itraconazole + Terbinafine HCl 100mg + 250mg
Lansoprazole 30mg
Lansoprazole + domperidone 20mg + 30mg
Methylcobalamin + Pregabalin 750mcg + 75mg
N-Acetylcysteine + Ambroxol 200mg + 30mg
Omeprazole 20mg
Omeprazole + Domperidone 20mg + 30mg, 20mg + 10mg, 30mg
Orlistat 60mg
Pantoprazole + Itopride 40mg + 150mg
Pantoprazole + Levosulpiride 40mg + 75mg
Pantoprazole Sodium Sesquihydrate + Domperidone 40mg + 30mg
Pregabalin 75mg, 150mg
Pregabalin + Methylcobalamin 75mg, 150mg + 750mcg
Propranolol HCl 40mg
Rabeprazole + Levosulpiride 20mg + 75mg
Rabeprazole Sodium + Domperidone 20mg + 30mg
Rabeprazole Sodium + Levosulpiride 20mg + 75mg
Rabeprazole Sodium + Itopride HCl 20mg + 150mg
Racecadotril 100mg
Racecadotril + Zinc Sulphate 10mg + 7.5mg
Rivastigmine 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg
Rosuvastatin + Aspirin 10mg + 75mg
Rosuvastatin + Clopidogrel 10mg + 75mg
Tamsulosin HCl 0.4mg
Tamsulosin HCl + Dutasteride 0.4mg + 0.5mg
Terizidone 150mg, 250mg, 300mg
Terizidone + Pyridoxine 250mg + 10mg, 300mg + 10mg
Tetracycline HCl 250mg, 500mg